İade & Değişim

IONIA Türkiye müşteri memnuniyetine önem veren bir firmadır. Lütfen iade ve değişim hakkında politikamıza göz atınız.

Cayma Hakkı

Müşteri, almış olduğu ürününün kurulumunu yapmadan ve kullanmadan on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşteri, ürünün kurulumunu yaptırmış ve kullanmış olursa kullanmadan doğan malın ticari değer kaybını tazmin etmek kaydı ile cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar müşteri tarafından karşılanacaktır.

Cayma Süresinin Hesaplanması

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise müşterinin veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak müşteri, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Tek sipariş konusu olan ve ayrı zamanlarda teslim edilen mallarda cayma süresi son malın müşteriye veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği gün başlar.

Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, müşterinin veya müşteri tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

Cayma Hakkının Geçerli Olmadığı Durumlar

Aşağıdaki durumlarda müşteri cayma hakkını kullanamaz:

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin,
  2. b) Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin,
  3. c) Kurulumu yapılmış ve her ne suretle olursa olsun kullanılmış, tahrip edilmiş ve/veya gönderildiği nitelikten farklı bir niteliğe bürünmüş nitelikteki mallar,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin,

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin,
  2. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, müşterinin onayı ile kurulumuna başlanan mal veya ifaya başlanan hizmetlere ilişkin,

ı) Satılan mala kargo firması tarafından bir zarar verilmiş ve malı zararı bilmesine rağmen koşulsuz ve çekincesiz şekilde kabul etmiş ise,

siparişlerde müşteri cayma hakkını kullanamaz.

Uyuşmazlık halinde SATICI’nın ticari adresindeki şehir Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.